Blog

Blog twój scenariusz to przestrzeń, w której pisząc dla Was dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą w sferze rozwoju dziecka i spojrzenia na rodzinne, niebanalne życie.

03.07.2022r.

UWAŻNOŚĆ MUZYCZNA

Wpływ muzyki na rozwój i funkcjonowanie człowieka jest ogromny, często jednak niedoceniany.

Już Platon twierdził, że: „Muzyka jest dla duszy tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała”. Muza posiada piękne właściwości, które wpływają na nasz stan emocjonalny i duchowy. 

Oddziałuje na układ nerwowy człowieka właściwie od urodzenia. Zatem muzyka w rozwoju dziecka odgrywa znaczącą rolę.

Dynamika, tempo, rytm mają kolosalny wpływ na formowanie się twórczej wyobraźni, pamięci i podzielności uwagi. Dzięki wczesnym kontaktom z muzyką dziecko udoskonala się poznawczo. 

Muzyka ma wielki wpływ na kształtowanie się mózgu i jego elastyczność bowiem kodowanie sekwencji ruchów potrzebnych do wykonania danego dźwięku na instrumencie, czy też uchwycenie „całości” utworu muzycznego, którego słuchamy to dość skomplikowany proces.

Przy nauce gry na instrumencie tworzą się w mózgu nowe neurony oraz powstają nowe sieci połączeń pomiędzy neuronami. Co z czasem przekłada się na efektywną naukę w szkole, efektywne kształtowanie się słuchu, lepsze zapamiętywanie, większą wrażliwość emocjonalną, naukę języków obcych, przedmiotów ścisłych oraz umiejętności percepcyjno – motorycznych.

ĆWICZENIA UWAŻNOŚCI W MUZYCE

 

Mindfulness czyli skuteczne ćwiczenia umysłu potwierdzone wieloletnimi badaniami naukowymi. To pewien proces psychologiczny, który zostawia trwały ślad w mózgu, oddechu i emocjach dziecka.

,,Czysta i zwykła świadomość tego, co się faktycznie wydarza nam i w nas w chwili obecnej, bez oceniania treści doświadczenia i osądzania obserwowanych zjawisk’’.

Uważność to umiejętność kierowania swoją uwagą w sposób otwarty i elastyczny. To świadomość obecnego doświadczenia i ,,krążenie’’ wokół aktualnego, wąskiego pola, bez oceniania i szukania przyczyn danego zjawiska.

Kontakt z muzyką może być ciekawą formą praktykowania mindfulness, np. Ćwiczenie  uważności podczas aktywnego (analitycznego) słuchania utworów muzycznych. 

Podczas słuchania dzieła muzycznego dziecko może praktykować postrzeganie zmieniających się procesów akustycznych , jak np. barwa, rytm, natężenie dźwięki, tempo, przerwy w brzmieniu. 

Konieczność skupienia się na spostrzeżeniach akustycznych wymaga od dziecka dużej uważności. Tym samym nie rozprasza się ono na inne aktywności, będąc zaangażowanym w proces analizy słuchanego dzieła. Niezwykle pomocna w procesie praktykowania uważności podczas aktywnego słuchania muzyki może być korelacja muzyki z aktywnością plastyczną.

 

JAK UMUZYKALNIĆ DZIECKO?

 

Już w okresie prenatalnym dziecko uwrażliwia się słuchowo i muzycznie. Często wybierana przez matkę muzyka, ma ogromny wpływ na dziecko. Matka słuchając utworów, które jej się podobają, sprawia również przyjemność swojemu maluszkowi. Jest to związane z wytwarzanymi endorfinami. Kiedy słuchając muzyki uspokaja się, koi również swojego maluszka .

Niemowlęta z przyjemnością słuchają  piosenek śpiewanych, przez swoich rodziców. Zaleca się puszczenie delikatnej muzyki klasycznej. Maluszki eksperymentują z samodzielnym wytwarzaniem dźwięków. Ćwiczą rytm klaszcząc w dłonie, tupiąc nóżkami i stukając przedmiotami. Warto  wchodzić z dzieckiem we wszelkie muzyczne interakcje. 

W wieku przedszkolnym i szkolnym zaleca się aktywności takie jak m: śpiew, słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, gra na instrumentach i wszelkiego rodzaju improwizacje muzyczne, w których dzieci mogę stworzyć coś nowego, co też wpływa znacząco na rozwój ich kreatywności. 

W wieku dojrzewania słuchanie muzyki też jest dość istotne. Dla młodzieży słuchanie określonych zespołów ma związek z ich stylem życia: sposobem myślenia, ubierania się, miejsc, które odwiedzają i ludzi, z którymi się przyjaźnią.

Zatem ćwiczymy uważność i muzykujmy w każdym wieku !

Więcej o mindfulness dowiecie się ze strony:

https://www.malecharaktery.pl/artykul/mindfulness-dla-dzieci-co-powinienes-wiedziec-o-cwiczeniach-uwaznosci

Guszka

 

Sięgnij po więcej ...