TWÓJ SCENARIUSZ NA GŁOSKĘ „R” 

29,00 

To zestaw 10 scenariuszy zajęć terapii logopedycznej głoski „r”.

Zestaw zawiera ok 90 stron. W tym ponad 60 kart pracy w formie pdf gotowych do wydruku w pięknej szacie graficznej.

Kategoria:

Scenariusze uporządkowane są zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego:

Przygotowanie, wywoływanie oraz utrwalanie zbitek głoskowych „tr”  w izolacji, sylabach, wyrazach praz związkach wyrazowych.

Przygotowanie, wywoływanie oraz utrwalanie zbitek głoskowych „dr” w izolacji, sylabach, wyrazach oraz związkach wyrazowych.

Utrwalenie głoski „tr” oraz „dr” w sylabach, wyrazach, związkach wyrazowych oraz zdaniach.

Wizualizacja oraz utrwalanie głoski „r” w sylabach oraz wyrazach, związkach wyrazowych oraz zdaniach.

Różnicowanie „r” – „l” w sylabach, wyrazach, związkach wyrazowych oraz zdaniach.