TWÓJ SCENARIUSZ NA GŁOSKĘ „L” 

29,00 

To zestaw 10 scenariuszy zajęć terapii logopedycznej głoski „l”.

Zestaw zawiera ok 90 stron. W tym ponad 60 kart pracy w formie pdf gotowych do wydruku w pięknej szacie graficznej.

Kategoria:

Scenariusze uporządkowane są zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego:

Przygotowanie, wywoływanie głoski „l”.

Utrwalenie głoski „l”  w wyrazach w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie.

Utrwalenie głoski „li” wyrazach w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie.

Utrwalenie głoski „l”  w związkach wyrazowych oraz w zdaniach w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie.

Różnicowanie „l” – „j” w sylabach oraz wyrazach, związkach wyrazowych oraz zdaniach.