TWÓJ SCENARIUSZ NA SZEREG SZUMIĄCY „SZ”, „Ż”, „CZ”, „DŻ”

29,00 

To zestaw 10 scenariuszy zajęć terapii logopedycznej głosek szeregu szumiącego „sz”, „ż”, cz”, „dż”.

Zestaw zawiera ok 90 stron. W tym ponad 60 kart pracy w formie pdf gotowych do wydruku w pięknej szacie graficznej.

Kategoria:

Scenariusze uporządkowane są zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego:

Przygotowanie, wywoływanie oraz utrwalanie głosek „sz”, „ż”, cz”, „dż” w izolacji oraz sylabach.

Utrwalanie głosek „sz”, „ż”, cz”, „dż”  w wyrazach, związkach wyrazowych, zdaniach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

Utrwalanie i automatyzacja wszystkich głosek szeregu szumiącego w słowach, związkach wyrazowych, zdaniach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.