TWÓJ NARZĘDZIOWNIK LOGOPEDY

69,00 

Kupując TWÓJ NARZĘDZIOWNIK LOGOPEDY otrzymasz 20 niezbędnych narzędzi do pracy w zawodzie logopedy w formie pdf do wydruku.

Kategoria:

Kupując TWÓJ NARZĘDZIOWNIK LOGOPEDY otrzymasz:

  • 20 niezbędnych narzędzi do pracy w zawodzie logopedy. A konkretnie:
  • 13 kart do przeprowadzenia holistycznego badania logopedycznego dziecka w wieku 2-6 lat z autorsko ilustrowanymi materiałami obrazkowymi w formie pdf, w tym:

Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka dwuletniego z materiałem obrazkowym.

Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka trzyletniego z materiałem obrazkowym.

Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka czteroletniego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka pięcioletniego z materiałem obrazkowym.

Całościowa karta badania logopedycznego z materiałem obrazkowym.

Całościowa karta przesiewowego badania logopedycznego dziecka sześcioletniego z materiałem obrazkowym.

Karta badania motoryki artykulacyjnej.

Karta badania budowy aparatu artykulacyjnego.

Karta badania czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy.

Karta badania słuchu fonematycznego z materiałem obrazkowym.

Karta badania reakcji słuchowych i mowy 0-2 lata z materiałem obrazkowym.

Karta orientacyjnego badania słuchu 3-6 lat.

Karta postępów terapii logopedycznej dla wszystkich głosek.

 

W każdej całościowej karcie badania logopedycznego znajdziesz:

Materiał do badania mowy wszystkich głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wraz z autorskimi ilustracjami

Badanie lateralizacji

Badanie narządów aparatu artykulacyjnego

Badanie czynności w obrębie aparatu artykulacyjnego

Badanie budowy aparatu artykulacyjnego

Orientacyjne badanie słuchu

Badanie słuchu fonematycznego wraz z materiałem obrazkowym

Badanie w zakresie orientacji przestrzennej

Badanie w zakresie czynności komunikacyjnych

Miejsce na diagnozę

 

Ponadto 7 narzędzi:

 Wywiad logopedyczny na potrzeby diagnozy logopedycznej oraz zajęć logopedycznych w Przedszkolu/Szkole Podstawowej.

Zgoda na przesiewowe badanie logopedyczne w Przedszkolu/Szkole Podstawowej wg RODO

 Regulamin zajęć logopedycznych w Przedszkolu/Szkole Podstawowej.

Program terapii logopedycznej zgodnie z Rozporządzeniem MEN w Przedszkolu/Szkole Podstawowej.

Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wynikach przeprowadzonej diagnozy – przykłady.

 Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – przykłady.